Beauforth Vindskala

 

Beauforth Benevnelse Knop M/sek Km/t Virkning Land/Sjø
             
0 Stille Under 1 0,0 - 0,2 0 - 1,8   L: Røyk stiger rett opp.                                                                             
            S: Sjøen er speilblank. 
 
1 Flau Vind 1 - 3 0,3 - 1,5 1,9 - 5,6   L: Vindretningen ses                                                                                                                                              av røykens drift.
            S: Krusninger danner seg på havflaten.
 
2 Svak Vind 4 - 6 1,6 - 3,3 5,7 - 11,1   L: Følbar,Røre blad på trær,Løfter en Vimpel.
            S: Små Korte, Men tydelige bølgermed glatte
                 kammer som ikke brekker
 
3 Lett Bris 7 - 10 3,4 - 5,4 11,2 - 18,5   L: Løv og Småkvister rører seg.Vinden Strekker lette
                flagg og vimpler
            S: Småbølgen begyner å toppe seg. Det dannes skum som
                Ser ut som glass.En og annen skumskavl kan forekomme.
 
4 Laber Bris 11 - 16 5,5 - 7,9 18,6 - 29,6   L: Løfer støv og løse Papirer. Rører på kvister og smågreiner
                Strekker størreflagg og vimpler.
            S: Bølgene blir lengre,endel skummskavler.
 
5 Frisk Bris 17-21 8,0 - 10,7 29,7 - 38,9   L: Småtrer med løv begyner å svaie.på van begynner småbølgene
                og toppe seg.
            S: Middelstore bølger som har en utpreget langstrakt form
                Og med mange skumskavler,sjøsprøyt fra toppene kan forekomme.
 
6 Liten Kuling 22 - 27 10,8 - 13,8 39,0 - 50,0   L:Store greiner og mindre stammer rører seg.Det viner i telefon-
                tråden.dete rvanskelig og bruke paraply motstand merkes
            S: Store bølger begyner å danne seg:Skummskavlene er
                Større overalt, Gjerne noe sjøsprøyt.
 
7 Stiv Kuling 28 - 33 13,9 - 17,1 50,1 - 61,1   L: Hele trær rører seg. Tungvint å gå mot vinden.
            S: Sjøen hoper seg opp,hvit skum fra bølgetopper som brekker
                Begynner å blåse i strimer med vinden.
 
8 Sterk Kuling 34 - 40 17,2 - 20,7 61,2 - 74,1   L: Brekker kvister av trærne.Tung å gå mot vinden.
            S: Middels høye bølger av større lengde,bølgekammer er
                Ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte
                Strimer med vinden.
 
9 Liten Storm 41 -47 20,8 - 24,4 74,2 - 87,0   L: Store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned.
            S: Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen.
                Sjøen begyner å ”rulle”,sjørokket kan minske synsvidden.
 
10 Full Storm 48 - 55 24,5 - 28,4 87,1 - 101,9   L: Sjelden inne i landet.Trær rykkes opp med rot. Stor skade
                På hus.
            S: Meget høye bølger med lange overhengende kammer.
                 Skummet som dannes i store flak, driver med vinden
                 I tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende.
                 Rullingen blir tung og støtenende. Synsvidden nedsettes.
 
11 Sterk Storm 56 - 63 28,5 - 32,6 102 - 116,7   L: Meget sjelden.Følges av store ødeleggelser.
            S: Ualminnelige høye bølger (små og middelstore skip kan
                 For en tid forsvinne i bølgedalene).sjøen er fulstendig dekket
                 Av lange hvite skumflak som ligger i vindens rettning. Overalt
 
12 Orkan 0ver 63 Over 32,6 116,8->   L: Forekommer meget sjelden, uvanlig store ødelegelser.
            S: Luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter synsvidden
                Betydelig.sjøen er fullstendig hvit av drivende skum.