Diverse Notater i Fra

Sjørett

(Dette er nottaten som vi gjorde i sjørettstimene på VkIII Nautikk 1994-95)

  1. Skipsføreren

  2. Oljesøl

  3. Felles Havari

  4. Berging

  5. Panterett

  6. Sammenstøt

  7. Befordring

  8. Skips Bøker

  9. Div. Bestemelser.

 

(Som vanlig ingen garanti for at alt som står her er rett men det er veldig nært)

 

(c) 2000  Jan Vidar Bakke