Styrings Organer/Info Tjenester

 

Direktoratet for Naturforvaltning

Eksportutvalget for fisk

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektøren

Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre

Garantikassen for fiskere

Kystdirektoratet

Kystverket

Lovdata

ODIN -informasjons databasen til regjeringen

Statistisk Sentralbyrå

 

 

Internasjonalt

Australia

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

Danmark

Den Europeiske Union 

Det Skotske kontor

Division for Ocean Affairs and the Law of Sea (FN)

EU

EU Forskningsinfo

EU-reguleringer

FAO - Fisheries

FAO Fisheries Department

Fish Info Service

Fishing in Europe

Fiskerdepartementet Island

Fiskeridirektoratet i Danmark

Fiskeridirektoratet Island

Fiskeriverket i Sverige

Food and Drug Administration (USA)

Frankrike

India

Infofish

Informasjonssenter for Fiskeridepartementet Island

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Internet Guide to International Fisheries Law

Irland

Island

Japan

Kanada

Ministries of Agriculture, Fisheries and Food (ENGLAND)

North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) - news releases

Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)

OECD Fisheries Homepage

Storbritania

Sverige

USA