Myndigheter & Marine Organisajoner

Det internasjonale råd for havforskning

Diverse FN-organisasjoner

Eksportutvalget for fisk

Europeisk fisketeknologi

Eus hjemmeside om fisk

FAO

FHL

FHL

Fiskebåtredernes forbund

Fiskebåtredernes Forbund

Fiskefor Produsentenes Forening 

Fiskeforprodusentene

Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskeriforum Vest

Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre

Fiskerinæringens Kvinneutvalg

Fiskerinæringens Landsforening

Fiskeriæringen i Møre og Romsdal

Forskning på sild

Høge Nord Alliansen

Indre Oslofjord Fiskarlag

Infofish

Landsorganisasjonen       LO

Nordisk nettverk

Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Rederi Forbund

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norsk fiskeindustrimuseum

Norsk Forening for Akvakultur

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Fiskeoppdretteres Forening

Norske fiskeoppdretteres Forening

Norske Fiskeoppdretteres Forening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OECD Fish

Sildemelfabrikkenes Landsforening

Sildemelfabrikkenes Landsforening

Sildolje- og sildemelindustriens Landsforening

Stiftelsen Rubin

Stiftelsen Rubin

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Sør-Norges Trålerlag

Verdens handelsorganisasjon

Verdens oppdretterlag

Verdens sildemelprodusenter

Vest-Norges Fiskesalslag

 

INTERNASJONALT

International Tanker Owners Pollution Federation Limited

Lake Carriers' Association 

Canadian Shipowners Association

North West CruiseShip Association

Danish Shipowners' Associationan

Hong Kong Shipowners Association .

Spanish Shipowners Association 

ICS & ISF Association

International Association of Dry Cargo Shipowners 

Vessel Operators Hazardous Materials Association

The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association

Singapore Shipping Association

AMC Marcons - Naval Architects and Engineers 

GY Fishing Vessel Owners Assoc. 

Mediterranean Cargo Vessels Shipowners Union 

International Association of Independent Tanker Owners