Sinus, cosinus og tangens setningene

 

Sinus setningen.:

a/sin A = b/sin B = c/sin C

Dette blir da.:

Sin B = ((b x sin C) / c) = ((b x sin A) / a)

Sin C = ((c x sin A) / a) = ((c x sin B) / b)

Sin A = ((a x sin B) / b) = ((a x sin C) / c)

c = ((a x sin C) / sin A) = ((b x sin C) / sin B)

c = ((b x sin B) / sin C) = ((a x sin B) / sin A)

c = ((a x sin A) / sin B) = ((c x sin A) / sin C)

b = (2A /(a x sin C)) = a = (2A /(b x sin C))

c = (2A /(a x sin B)) = a = (2A /(c x sin B))

b = (2A /(c x sin A)) = c = (2A /(b x sin B))

Cosinus setningen

a2 = b2 + c2 - 2bc x cos A

Dette blir da.:

a2 = b2 + c2 - 2bc x cos A

b2 = a2 + c2 - 2ac x cos B

c2 = a2 + b2 - 2ab x cos C

Cos A = ((b2 + c2 - a2 ) / 2bc )

Cos B = ((c2 + a2 - b2 ) / 2ac )

Cos C = ((a2 + b2 - c2 ) / 2ab )

Tangens setningen

a-b / a+b = (Tan ((A-B) / 2) / Tan ((A+B) / 2))