Tidevann.

 

Range

Høydeforskjellen mellom høy (CHW) og lavvann (CLW), den er forskjellig fra dag til dag.

I tillegg til den vertikale bevegelsen, som er flo og fjære har vi også den bor. Horisontale bevegelsen, (forflytning av vannmasser) som kalles tidevannsstrøm.

Tidevannstrømmer.:

Definisjon: den horisontale forflytning av vannmasene i forbindelse med flo og fjære.

Umerkbar på det åpne hav og merkbar til forskjellig grad på grunnere van i nærheten av kyst

I trangere vann hvil det bli en periodisk bevegelse av vannmassene frem og tilbake med varierende hastighet.

Når strømen skifter retning sier vi at den kantrer.

Vi skiller mellom tidevannsstrømmer og hav strømmer f.eks Golfstrømmen.

Vi inkluderer alt vedrørende tidevann under begrepet "Tidevann"

Tidevannet som en observerer og erfarer er resultanten mellom solen og månens tiltrekningskraft,

i forholdet 7 til 3 i favør av månen som jo også er nærmere oss enn solen. vannmassene på jorden

former en ellipse rundt jordkloden pga. dette

Spring

Definisjon ² Høyeste høyvann og laveste lavvann² Altså når høydeforskjellen mellom høyvann (HW) og lavvann (LW) er størst, har vi spring.

Neap

Definisjon ² LavesteHøyvann og Høyste lavvann² Altså når høydeforskjellen mellom høyvann (HW) og lavvann (LW) er minst, har vi Neap.

Den tiden det går fra det er nymåne eller fullmåne til springtid inntreffer, kalles "tidevannets alder" Dette kan også inntreffe før ny eller fullmåne.(Steds bestemt)

De daglige ugjevnheter i høyvann og tid

Definisjon høyvann: Forårsaket av månens deklinasjon

Definisjon havnetid.: Antall timer og minutter som går fra månen passerer et steds meridian til det blir HW på et bestemt sted (denne forsinkelsen er steds bestemt.)

Tidevannets Alder.

Den tiden det går fra det er nymåne eller fullmåne til springtid inntreffer, kalles "tidevannets alder" Dette kan også inntreffe før ny eller fullmåne.(steds bestemt)

Andre uregelmessigheter.

Vedvarende vind fra samme retning forårsaker heving eller senking av havflaten, altså den midlere vannstand og forandrer tiden for stigning og fall.

Er vinden kraftig kan vi få springflo.

Lufttrykk.: l mb.tigning barometeret senker teoretisk vannstanden med 13.mm.

I innelukkede hav (Middelhavet, Østersjøen) små tidevannsforskjeller.

På de store hav beror forskjellene på kystens formasjon med minimale eller store høydeforskjeller (RANGE)

Oppover flodmunningen er stignings tiden mindre enn falltiden.

Enkelte steder kommer tidevannet som en flodbølge, flodbrenning, (eng. BORE)

(fransk. MASCARET) merk også at vi kan få flere HW og LW på samme

vannet (farvannets natur)

Vannet stanser etter at det har begynt å falle for deretter å stige igjen. Sjekk seilingsbeskrivelser, ikke minst med henblikk på havneanløp.

Beregning av tidevannet :

Standardhavner.:(tabulert):

Observasjoner fra faste stasjoner.

Sekundærhavner.:

Opplysninger om tidevannet gis som tips og HD korreksjon til standardnavn.

Harmoniske komponenter:

1 års observasjon av .tidevannet på en stasjon utformet i kurve. Analyse/oppspalting av kurven i enkelte faktorer som kalles harmoniske komponenter.(.tilsammen danner disse resultantkurven)

Når så tidevannet skal forutsis for et nytt år som i tidevanns tabellene, summeres de forskjellige komponentene i en ny kombinasjon, avhengig av innbyrdes stilling av jord måne og sol ved årets begynnelse.

Kartets nullnivå : ( Chart Datum-CD)

Definision: De oppførte dybder i sjøkart regnes fra bunnen og opp .til et plan som kalles kartets nullnivå.

I Norske sjøkart er dette vårlgjevndøgns springlavvann.

Vannflatens høyde over bunnen finner vi derfor ved å legge sammen kartets dybde (nullnivå) med den funne verdi i tidevanns tabellen.

De forskjellige land bruker noe forskjellige 0-nivå i sine beregninger, men det arbeides for å samordne dette slik at vi alltid kan regne med å ha mer vann under kjølen en CD,(0-Nivå) sier. Storbritannia har nå forandret fra fot/favner til meter og har samtidig forandret til noe som kalles L.A.T.(lowest astronomical tide) for alle sine havner og CD refererer seg til dette.

Admirality tide tables Sier:

Chart datum is understood to be the datum of soundings on .the latest edition of the largest scale admirality chart.

Standar havner

Kategori A

Ta talene direkete ut av tabelene og bruke disse

Når er det høyvannn (HW) og lavvannn (LW) i Dover 15/10-94 og hvor høyt står da vannet over kartets 0-nivå (chart datum)

1 LW (GMT) 03.34 Hd 1,5 m

1 HW 08.34 6,0 m

2 LW 15.57 1,2 m

2 HW 21.17 6,0 m

Når er det høyvann (HW) og lavvann (LW) i Dover 01/11-89 og hvor høyt står da vannet over kartets 0-nivå (chart datum) og hva er tids og høyde forskjell

1 LW (GMT) 07.16 Hd 1,3 m

1 HW 12.01 6,4 m

Tidsforskjell 04.45 Range 5,1 m

2 HW 12.01 6,4 m

2 LW 19.34 1,2 m

Tidsforskjell 07.33 Range 5,2 m

 

Kategori B

Beregning av tidevannets høyde på et gitt tids punkt i en tabulert havn (standard havn)

Eks.: Hva er tidevannets høyde i dover 20/10-89 kl 12.00 Gmt

1 LW (GMT) 09.34 Hd 1,4 m

1 HW 14.33 6,1 m

Tidsforskjell 04.59 Range 4,7 m (nærmest spring)

 

Ønsket Tidspunkt 12.00

4,7 m (range)

1 HW 14.33

Intervall (før) 02.33 } faktor 0,45 = 2,1m (faktor x range (0,45 x 4,7) )

(NB høyden går alltid på lavvann)

1 LW (GMT) 09.35 Hd 1,4 m

1 HW 12.00 2,1 m

HD ønsk. Klslettnge 12.00 3,5 m

 

Beregning av tidevannets høyde på et gitt tids punkt i en tabulert havn (standard havn)

Eks.: Hva er tidevannets høyde i Dover 22/10-89 kl 09.00 Gmt

1 LW (GMT) 06.48 Hd 1,1 m

1 HW 11.43 6,6 m

Tidsforskjell 04.55 Range 5,5 m (nærmest spring)

Ønsket Tidspunkt 09.00

5,5 m (range)

1 HW 11.43

Intervall (før) 02.43 } faktor 0,37 = 2,1m (faktor x range (0,37 x 5,5))

(NB høyden går alltid på lavvann)

1 LW (GMT) 06.48 Hd 1,1 m

1 HW 09.00 2,035 m

HD ønsk. Kl.slett 09.00 3,135 m

Kategori C

Beregning av tidspukt for en gitt tidevanns høyde i en tabulert havn (standard havn)

Eks.: Hva er klokken i Dover når tidevannets Hd i Dover 3m over kart null om kvelde 20/10-89

2 HW (GMT) 14.33 Hd 6,1 m

2 LW 22.06 1,7 m

Tidsforskjell 04.55 Range 4,4 m (nærmest spring)

Ønsket HD 3,00 m

2 LW 1,70 m

Ønsket Hd over LW 1,30 m

Faktor = 1,3/4,4 =0,3

2 HW (GMT) 14.33

Inntervall + 04.35

Ønsk. Kl.slett 19.08 hd 3m over o nivå

Kategori D

Beregning av tidevannets høyde i et gitt øyeblikk

Loddskudsreduksjon

2/3-89 07.30 Gmt viste ekkolodet 13m,utenfor Dover, hvilken dybde i kartet må vi søke når skipets dypg er 5m

Dover 2/3-89

1 HW (GMT) 04.49 Hd 5,1 m

1 LW xx.xx 2,4 m

Tidsforskjell xx.xx Range 2,7 m (nærmest spring)

Loddsku tatt 07.30

1 HW 04.49

Intervall etter HW 02.41

Hd over lavvann = 2,7 x 0,7 = 1,89 » 1,9

1 LW 2,4 m

Hd over LW 1,9 m

Loddskudsreduksjon 4,3 m

 

Ekkolodet viste 13,0 m

Skipets dypg. +5 5,0 m

Reel Hd over bunn 18,0 m

Loddskudsreduksjon 4,3 m

Dybde i kart. 13,7 m

Sekundær havn/secondary port

Ønsket avgang på nærmeste HW etter ferdiglastet i Raven(Fr.) 26/9-89

Some-1-HW-Le Havre              08.41          221 min          Hd 7,0 m

                                (221min)                                                              }0,4

                                                    05.00          004,15 min     N 6,6 m -

                                (420 min)         (25min)                                          }0,0

                                                    12.00          004,40 min     S 7,9 m -

                                                                                                            }0,1

Skipet avgår på HW i 08.41 +04.15 + (25 min x 221 min / 420 min) = 13.09

HD er = 7,0 -(0,4 x 0,1 /1,3) = 6,9693 » 6,97

Sekundær havn/secondary port

Ønsket avgang på nærmeste HW etter ferdiglastet i Raven(Fr.) 26/9-89

Some-1-HW-Le Havre     14.28          221 min          Hd 6,6 m

                            (148min)                                                          }0,0

                                            12.00          004,40 min     N 6,6 m

                            (300 min)                  (25min)                              }0,0

                                            17.00          004,15 min     S 7,9 m

                                                                                                    }0,1

Skipet avgår på HW i 14.28 +04.40 + (25 min x 148 min / 300 min) = 18.56

HD er = 6,6 -(0,0 x 0,1 /0,0) = 6,6