No vil eg sjå ka aineran har skrevet

tameg te bake te hovedsia

Ja no har eg sett det å